Ashburn, US
39.0438, -77.4874
Aktuell tid 18:08 (GMT-04:00, America/New York)
Din plats har definierats med en felaktig metod. Vänligen tillåt användning av enhetsplats eller använd plats sökning för att få exakta fisketider.

Huggtabell 2026

Bästa fiskedagarna i Januari 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Februari 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Mars 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i April 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Maj 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Juni 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Juli 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Augusti 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i September 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Oktober 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i November 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i December 2026

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Huggtabell 2027