Ashburn, US
39.0438, -77.4874
Aktuell tid 11:08 (GMT-04:00, America/New York)
Din plats har definierats med en felaktig metod. Vänligen tillåt användning av enhetsplats eller använd plats sökning för att få exakta fisketider.

Huggtabell 2024

Bästa fiskedagarna i Januari 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Februari 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Mars 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i April 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Maj 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Juni 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Juli 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Augusti 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i September 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Oktober 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i November 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i December 2024

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Huggtabell 2025