Ashburn, US
39.0438, -77.4874
Aktuell tid 20:36 (GMT-04:00, America/New York)
Din plats har definierats med en felaktig metod. Vänligen tillåt användning av enhetsplats eller använd plats sökning för att få exakta fisketider.

Huggtabell 2025

Bästa fiskedagarna i Januari 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Februari 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Mars 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i April 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Maj 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Juni 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Juli 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Augusti 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i September 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Oktober 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i November 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i December 2025

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Huggtabell 2026