Ashburn, US
39.0438, -77.4874
Aktuell tid 20:38 (GMT-04:00, America/New York)
Din plats har definierats med en felaktig metod. Vänligen tillåt användning av enhetsplats eller använd plats sökning för att få exakta fisketider.

Huggtabell 2027

Bästa fiskedagarna i Januari 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Februari 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Mars 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i April 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Maj 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Juni 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Juli 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Augusti 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i September 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i Oktober 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i November 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

Bästa fiskedagarna i December 2027

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
Huggtabell 2028